Кошик
55 відгуків
ФОП Олійник Владислав Федорович

Шунгитовая паста "Шунгирит" при остеохондрозі хребта

Використання шунгітової пасти для зовнішнього застосування у хворих з остеохондрозом хребта

Санаторій «Красиво», Білгород р.

Остеохондроз – склеро-дегенеративне захворювання хребта з порушенням функції хребетних сегментів, що включають в себе диск, два суміжних хребця і зв'язковий апарат. Остеохондроз займає перше місце серед захворювань нервової системи, так, згідно з даними Федерації неврологів від 2001 р. 80 % дорослого населення землі страждає цим захворюванням. За останні 30 років захворюваність збільшилася в 17 разів, з 1 випадку на 100 осіб у 1973 р. до 17 випадків на 100 чоловік у 2001 р. Ознаки остеохондрозу виявляються у половини жителів землі у віці 30-40 років, а в літньому - ця цифра сягає 100 % (Тютюнників, 2001).

Останнім часом досягнуто серйозний прогрес у розумінні етіології та патогенезу цього захворювання, лікування гострого больового вертеброгенного синдрому. Тим не менш, звертає на себе увагу можливість досягнення при застосуванні відомих методів відновного лікування не рідко ремісії лише на короткий період.

Розвиток медичних нанотехнологій, в тому числі з застосуванням терапії остеохондрозу шунгитового фуллереноподобного вуглецю (ШФУ) відкриває нові можливості у вирішенні проблем лікування та реабілітації пацієнтів з даною патологією.

До теперішнього часу відомо, що ШФУ володіє наступними ефектами: антибактеріальну (Крутоус, 2002; Хадарцев, 2002; Хадарцев та ін, 2005), противірусну (Хадарцев та ін, 2005), імуностимулюючу при відсутності стимуляції Ig E відповіді (Хадарцев та ін, 2005), протиракову (Хадарцев та ін, 2005), протизапальною/ антиоксидантною (Крутоус, 2002; Хадарцев, 2002), антигістамінну (Хадарцев, 2002), захистом від іонізуючого та неіонізуючого випромінювань (Суботіна та ін, 2003).

Метою цього дослідження є визначення ефективності шунгітової пасти «Шунгирит» при зовнішньому застосуванні у хворих з остеохондрозом хребта.

Дослідження проведено на базі санаторію «Красиво» Бєлгородської області.

У дослідження увійшли 277 пацієнтів (164 жінки і 113 чоловіків) з достовірним остеохондрозом, середньою тривалістю захворювання 11,2 роки, середнім віком 42, 7 років, з них 112 осіб склали основну групу, де лікування остеохондрозу проводилося з допомогою шунгитовых аплікацій на хребет, 96 - отримували озокеритолікування (8 процедур), а 69 - комбіновану фізіотерапію (голкорефлексотерапія + лазеротерапія + хвойно – морські ванни з 8 процедур). Контрольну групу склали пацієнти, що страждають даним захворюванням, але не отримують фізіотерапевтичного лікування з причини наявності до нього протипоказань (пухлинні захворювання в анамнезі).

Полісегментарною процес мав місце у 225 (81,2%) пацієнтів, шийний остеохондроз – у 12 (4,3%), грудний - у 21 (7,5%), поперековий – у 19 (6,8%). Діагноз остеохондрозу був підтверджений рентгенологічно у 157 випадках (56,6%) і з допомогою магнітно-резонансної томографії в 56 випадках (20,2%) на амбулаторному етапі. Структурний аналіз показав приблизно рівне співвідношення між досліджуваними групами пацієнтів з різним ступенем тяжкості захворювання. За свідченнями в санаторії виконувалася денситометрія. Остеопенія виявлено у 43 (15,5%), а остеопороз – у 14 (5,0%) відпочиваючих.

Ефективність застосованої шунгітової пасти оцінювалася по клінічній динаміці синдромів, що зустрічаються у клініці остеохондрозу, а саме: рефлекторного 123 випадки (44,4%), компресійно-корінцевого 75 (27,0 %), компресійного вегетативно-судинного 79 (28,5 %), а також больового 277 (100) за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), 164 (59,2 %) випадках спостерігалось поєднання рефлекторного і компресійного вегетативно-судинного синдромів. Зверталася увага на можливість розвитку побічних ефектів від лікування шунгітової пастою.

Шунгитовая паста наносилася рівним тонким шаром на область хребта (поверх накладався поліетилен) на 2-3 години через день, 5-6 аплікацій на курс. Слід зазначити, що ніякі інші види лікування в період використання пасти пацієнти не отримували.

Статистичний аналіз включав в себе отримання описових даних: середні, стандартні відхилення, довірчі інтервали. Порівняльний аналіз проведено із застосуванням критерію Стъюдента (Кашин, 1994).

Результати лікування та їх обговорення.

В ході проведення порівняльного аналізу виявлено, що при застосуванні шунгітової пасти у пацієнтів з остеохондрозом вже після першої аплікації достовірно зменшувалася вираженість больового синдрому (таблиця), оцінюваного за ВАШ (6,1±0,34- 4,2±0,37), у той час як від озокеритолікування (5,9±0,31-5,3±0,33) та комбінованої терапії (6,2±0,33 -5,7±0,36) цього не відбувалося. До закінчення курсу лікування у всіх трьох лікувальних групах відзначена достовірна редукція больового синдрому (6,1±0,34-1,4±0,14; 5,9±0,31- 2,2±0,18; 6,2±0,33-2,7±0,19), однак, у групі пацієнтів, що отримували шунгитолечение його зниження було більш вираженим і відрізнялася від двох інших лікувальних груп (1,4±0,14/ 2,2±0,18-2,5±0,19), між якими за показником ВАШ (2,2±0,18/ 2,5±0,19) не було виявлено відмінностей.

Таблиця

Ефективність лікування остеохондрозу, оцінюваного за ВАШ, в залежності від обраного методу терапії

Критерій ефективності лікування

Паста «Шунгирит» (n=112)

Озокеритолікування (n=96)

Комбінована терапія (n=69)

Контрольна група (n=52)

ВАШ до лікування

6,1±0,34*

5,9±0,31*

6,2±0,33*

3,6±0,17

ВАШ після першої процедури

4,2±0,37*

5,3±0,33

5,7±0,36

-

ВАШ після лікування

1,4±0,14*

2,2±0,18

2,5±0,19

3,3±0,19

Примітка: Зірочка вгорі - відмінності достовірні між відповідними показниками ВАШ всередині груп до і після лікування (р < 0,05), а також показником ВАШ у пацієнтів з остеохондрозом після першої шунгітової аплікації і в кінці лікування та показниками ВАШ пацієнтів, що отримали інші види фізіотерапевтичного лікування.

У трьох лікувальних групах позитивна динаміка больового синдрому корелювала зі зменшенням ригідності м'язів і вираженості симптомів натягу, а також вегетативно-судинних проявів в області шкірної іннервації уражених сегментів. У контрольній групі нами не виявлено (3,6±0,17-3,3±0,19) достовірного клінічного поліпшення. В ході лікування нами не відмічено будь-яких побічних ефектів від застосовуваної шунгітової пасти.

Таким чином, застосування шунгітової пасти при остеохондрозі хребта є безпечним і ефективним методом лікування, який характеризується більш раннім і більш вираженим настанням клінічного ефекту порівняно з озокеритолечением комбінованої фізіотерапією. Динамічне спостереження за даною групою пацієнтів на амбулаторному етапі дозволить зробити висновок про віддалені результати проведеного лікування.

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner